25. april 2012

Evaluering

Nå har vi sett på svarene fra dere som deltok på Ski-treffet i mars og som har gitt tilbakemeldinger på vår evaluering. Vi spurte spesielt om hvilken aldersgrense dere ønsker på treffet. Et klart flertall ønsker at Ski-treffet skal ha 18-årsgrense. Vi har fått svar av 43 % av deltakerne, og kun 2 av disse ønsker lavere aldersgrense. Imidlertid er det mange som ønsker at det skal være mulig å ha barn og unge på "besøk" på dagtid.
Konklusjonen blir derfor:
Som deltaker på Ski-treffet må man ha fyllt 18 år, men det er selvsagt helt i orden at noen kan ha behov / lyst til å ha med seg mindreårige i kortere perioder på dagtid:)
Vi takker for alle tilbakemeldingene og innspill på forbedringer og kurs, og gleder oss til å begynne å forberede nytt treff! Det går fort til oktober!